Daugavpils medicīnas koledža  
 
  RU   ENG 

      AKTUALITĀTES

 Aktualitātes
 Par koledžu

 Tālākizglītība
 Dokumenti
 Fotogalerija
 Publiskie iepirkumi
 Projekti
 Partneri
 Nozares politika
 Sabiedrības
 līdzdalība
 Budžets
 Maksas pakalpojumi
 Bibliotēka
 Jauniešu garantijas
 Vakances
 Kontakti
 


 

 

 

 


        
Programmas "Bērnu aprūpe" aktuālais lekciju saraksts
  26.februāris - 03.marts 2017
 

 

   Koledžā atklāta vēsturiskā ekspozīcija

  Daugavpils Medicīnas koledžas 70 gadu jubilejas svinību ietvaros atklāta vēsturiskā ekspozīcija.

 

 

   70 gadu jubilejas svinības

  22.aprīlī teātrī notika svinīgs pasākums par godu Daugavpils Medicīnas koledžas 70 gadu jubilejai.

 

 

   Starptautiskā konference

  Daugavpils medicīnas koledžā, atzīmējot 70. pastāvēšanas jubileju, aizritējis daudzveidīgs pasākumu cikls.

  Sākot ar studentu meistarības konkursu līdz pat vēsturiskās ekspozīcijas atklāšanai un zinātniski pētnieciskajai konferencei.

   Meistarības konkurss

  Lai pārbaudītu un nostiprināta studiju laikā iegūtās zināšanas, Daugavpils medicīnas koledžas studentiem notika meistarības konkurss, kurā piedalījās sešas skolas komandas.

  Katra komanda, trīs cilvēku sastāvā, veica deviņus uzdevumus– uzdevumi bija praktiski pārbaudījumi topošajām medmāsām un ārsta palīgiem.

   Aleksandra tehnikas pamati

  Lai izglītotu Daugavpils Medicīnas koledžas audzēkņus kā arī medicīnas personālu kopumā, Medicīnas koledža turpina attīstīt sadarbību ar ārzemju partneriem.

  Nesen koledžu apmeklēja Aleksandra tehnikas skolasvadītājs Brūss Fertmans, kurš praktizēja fizioterapeitus, medmāsas un pedagogus pārvaldīt ķermenī tā, lai atgūtu vingrumu.

 

   Svinam Hipokrāta svētkus

  Jaunā mācību gada sākums Daugavpils Medicīnas koledžā tika atzīmēts ar Hipokrāta svētkiem, kas ir tradicionāls pasākums koledžas studentiem. Hipokrāta svētki galvenokārt ir domāti pirmā kursa studentiem,

kas tikai uzsāk savas gaitas medicīnā, un tie ir nosaukti par godu Hipokrātam – Senās Grieķijas ārstam, kas ir atzīts par medicīnas tēvu.
   Svētku laikā katram pirmā kursa studentam tika dota iespēja pieskarties pašam Hipokrātam, jo koledžā tic, ka tas nes laimi un veiksmi. Tāpat studenti deva svinīgo zvērestu un apsolīja, ka cītīgi mācīsies un tādā pašā sastāva pēc trim gadiem nāks arī saņemt diplomus. Savu zvērestu katrs no studentiem apstiprināja ar parakstu Hipokrāta tīstoklī.

   Koledžā viesojas Vācijas sadarbības partneri

  Daugavpils medicīnas koledža jau vairākus gadus sadarbojas ar Vācijas, Magdeburgas veselības aprūpes iestādēm, dodot iespēju saviem studentiem gūt arī starptautisku pieredzi.

   Lai attīstītu esošo sadarbību un veidotu izpratni par Latvijas veselības sistēmu Vācijas kolēģi apmeklēja vairākas Daugavpils veselības aprūpes iestādes, tai skaitā arī Daugavpils Reģionālo slimnīcu.

        Turcijas studenti praktizējas koledžā,
                 mūsu studenti - Turcijā

 Daugavpils medicīnas koledža veiksmīgi uzsākusi studentu apmaiņas programmu,dodot iespēju ārzemju studentiem praktizētiesvienā no medicīnas iestādēm

Latgalē, kā arī Latvijas studentiem iegūt praksi kāda no Rietumeiropas valstīm.

   Koledžas studenti gūst arī starptautisku praksi

  Mācību procesā Daugavpils medicīnas koledžas studentiem obligāta prasība ir prakses. Tagad to var veikt ne tikai vietējās reģionālajās slimnīcās, bet arī ārvalstīs.

  Erasmus programmas ietvaros noslēgti sadarbības līgumi ar Turcijas, Vācijas, Čehijas, Polijas un Lietuvas kolēģiem.

   Vai Daugavpils bērni lieto veselīgu uzturu ?

   Pēdējā laikā Latvijas mediķus uztrauc fakts, ka dažāda vecuma bērni strauji pieņemas svarā. Daudzu mēnešu garumā Daugavpils Medicīnas koledža sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi veica

 pētījumu, lai noskaidrotu vai Daugavpilī dzīvojošie bērni lieto veselīgu pārtiku un vai vecākiem zināms par sabalansētu uzturu.

   Prakse Polijā (Gyžycko)

   Mūsu prakse notika nelielā pilsētā Gizicko, Polija. Tika piedāvātas vairākas medicīnas prakses vietas, kur mēs pielitojām savas zināšanas, un arī vārējam apmainīties ar medicīnas personālu darba pieredzē.

   Viena no piedāvātajām vietām bija veco ļaužu aprūpes nams (Dom Pomocy Spotecznej), kur mēs vārējām pielietot savas geriatrijas zināšanas un komunikabilitāti ar veciem cilvēkiem, otrā prakses vieta bija Bērnu dienas stacionārs ar psihiski emocionālās uzvedības traucējumiem (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy), kur novērojām mākslas terapiju un fizioterapiju. Trešā vieta bija nams, kur cilvēki bija ar ierobežotām vajadzībām (Zaklad Aktywnosci Zawodowej), tur mēs novērojām slingo terapiju un veicām medicīnas māsas manipulācijas. Pēdējā vieta, kur notika prakse, bija skola (Szkola Policealna im. Hanny Chrzanowskiej), tur apmeklējām lekcijas -  pirmā palīdzība, pacienta stacionārā un mājas aprūpe.
   Polijā mēs iepazināmies ar jaunām aprūpes metodēm, ieguvām jaunas zināšanas un arī jaunus draugus.

                             Sagatavoja: Evita Gžibovska
 

   Studijas ERASMUS programmas ietvaros Polijā

   ERASMUS programmas ietvaros mums tika piedāvāta iespēja  ceturto macību semestri mācīties Nisas pilsētā (Nysa), Polijā.
   Nisa piedāvā daudz iespēju studentiem gan izglītības jomā (lieliskās telpas mācību daļā, mūsdienīga pieeja mācībām, ļoti laba bibliotēka),  gan  izklaides jomā

 (daudz pasākumu, kas vērsti uz studentu saliedētību, iesaistīšanu projektos).
   Mācības noritēja mūsdienīgās plašās telpās, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un metodes. Mums tika piedāvāta iespēja apmeklēt jebkuras lekcijas un seminārus, Praktiskās iemaņas apguvām Nisas slimnīcas nodaļās. Slimnīcas personāls palīdzēja adaptēties un iedrošināja veikt dažādas procedūras un manipulācijas. Būtu vērts pieminēt pasākumu “Cooking Day”. Pasākuma laikā katras valsts pārstāvjiem vajadzēja sagatavot un uzcienāt visus dalībniekus ar savai valstij raksturīgo: otro ēdienu un desertu. Tas deva iespēju prezentēt savas valsts kulināro mantojumu, ka arī prezentēt pasākuma laikā savu mācību iestādi un valsti. Pasākumā piedalījās ERASMUS studenti no Polijas, Latvijas, Turcijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Francijas, Čehijas un Ukrainas, un viss pasākums noritēja draudzīgā atmosfērā.
   Brauciena laikā guvām vērtīgu pieredzi un iepazinām jaunus draugus. Mums tika piedāvāta lieliskā iespēja iepazīt mums agrāk nezināmu kultūru un iemācīties poļu valodas pamatus, ka arī dalīties ar jauniem draugiem ar savas valsts tradīcijām un kultūru, un uzzināt par citu ERASMUS studentu valsts kultūru.

                             Sagatavoja: Marina Paškova
 

   Prakse veco ļaužu pansionātā Polijā (Gyžycko)

   Prakses vieta - „Dom Pomocy Spolezny”. PStudentus uzņēma mīļi un sirsnīgi gan direktore, gan pansionāta darbinieki.

  Guvām mācību, ka tikai ar mīlestību un sapratni pret vecu cilvēku, var panākt viņa uzticību. Veicām dažādas manipulācijas, kā piemēram, bārdas skūšana, veca cilvēka vannošana, matu griešana, gultas klāšana... un galu galā vienkārši veidojām labu psiholoģisko kontaktu. Piedalījāmies mūzikas terapijas nodarbībās, kur vecie cilvēki varēja piedalīties dažādās aktivitātēs un arī iesaistīja mūs.

                             Sagatavoja: Olita Jakovele
 

   Prakse Vācijā (Magdeburga)

   Vācija ir viena no attīstītākajām valstīm medicīnas aprūpes jomā. Mana prakses vieta – Magdeburga. Prakse man deva iespēju iepazīties ar citu, atšķirīgu medicīnas  jomas  valsts  stratēģiju,  pielietot  praksē

dažādu vēl neredzētu modernu tehnisko aprīkojumu, iegūt jaunus draugus savā profesijā. Rekomendēju arī citiem izmantot šo lielisko iespēju – praksi ārvalstīs, jo tā paplašina redzesloku un dod jaunas gan teorētiskās gan praktiskās zināšanas!

                             Sagatavoja: Sergejs Grigorovičs
 

   Prakse Lietuvā (Utena)

   Bijām praksē Lietuvā, pilsētā – Utenā (Utenos ligoninė). Iepazinām slimnīcas struktūru, bet vairāk laiku pavadījām ķirurģijas nodaļā.

   Šeit pielietojām savas zināšanas, patstāvīgi veicām i/m, i/v, s/c injekcijas, ka arī strādājām ar infūzijām. Pielietojām praksē desmurģijas zināšanas, kā arī veicām antropometriju. Izglītojām un sagatavojām pacientu pirms operācijas, operācijas laikā asistējām, pēc operācijas novērojām pacienta stāvokli. Ieguvām daudz jaunu praktisko un teorētisko zināšanu, pateicoties ārstam Raimundas Leipus. Bijām arī rehabilitācijas centrā. Paldies par brīnišķīgo praksē pavadīto laiku mūsu koledžas vadībai!

                         Sagatavoja: Irina Fiļipova, Marija Linkeviča, Aljona Dunai
 

   

     

Pirmā līmeņa
profesionālā augstākā
izglītība
Studiju programmas

 
 

Māszinības

 

Ārstniecība
 
Sociālā aprūpe
 
Sociālā rehabilitācija
 
 

Arodizglītības
studiju programma

 
 

Māszinības

  

 

     
 

© Daugavpils medicīnas koledža